We willen niet alles weten hoor.

Privacybeleid

WELKE PERSOONLIJKE GEGEVENS VERZAMELEN WIJ EN WAAROM VERZAMELEN WIJ DIE?

1. Persoonsgegevens die wij verwerken
Cocktailbox verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor-en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Adresgegevens
Telefoon nummer
E-mailadres
IP adres
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch – Bankrekeningnummer.

2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Cocktailbox verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou: – Profielfoto

3. Met welk doel en op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken
The Cocktailbox verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Uw betaling verwerken
Om u onze nieuwsbrief en/of reclamefolder te sturen
Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
U informeren over wijzigingen in onze diensten en producten
Om u de mogelijkheid te bieden om een account aan te maken
Om goederen en diensten bij u af te leveren
Cocktailbox analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
Cocktailbox verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

4. Geautomatiseerde besluitvorming

Cocktailbox neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Cocktailbox) tussen zit.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens

Cocktailbox bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Voor de volgende (categorieën) persoonsgegevens hanteren wij de volgende bewaartermijnen: (Categorie) Persoonsgegevens > (Bewaarperiode) 5 jaar > (Reden) Voor uw aankoop en levering van uw bestelling (Categorie) Persoonsgegevens > (Bewaarperiode) Tot 5 jaar na verwijdering van uw account > (Reden) Voor het aanmaken van je eigen account/omgeving bij Cocktailbox

Delen van persoonsgegevens met derden

The Cocktailbox verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

5. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Cocktailbox gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ze stellen ons ook in staat om onze website te optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je alle informatie die eerder is opgeslagen via je browserinstellingen verwijderen.

6. Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Cocktailbox en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@cocktailbox.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit is ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Cocktailbox wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

7. Hoe we persoonsgegevens beveiligen
Cocktailbox neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@cocktailbox.com